Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Leerlingbegeleiding

Leersucces biedt leerlingbegeleiding aan op scholen. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp aan kleine groepjes, maar ook begeleiding aan individuele leerlingen, leerlingen die heel onzeker/faalangstig zijn, leerlingen die niet meer mee kunnen komen met de lesstof of niet meer goed kunnen functioneren in de klas en leerlingen die moeite hebben met concentratie, taakaanpak of leren leren. Ik kan uitzoeken waar de hiaten zitten en in overleg met de leerkracht een handelingsplan/plan van aanpak schrijven. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

 

Ringaanpak

Iedere (nieuwe) groep doorloopt de welbekende fases van groepsvorming. In de meeste gevallen ontstaan sympathieke, effectieve en veilige groepen, waarin leerlingen zich fijn voelen, samenwerken, fouten durven maken en initiatief tonen.

Er zijn echter ook groepen waarin er reden en ruimte is voor negatief leiderschap. In deze groepen is sprake van macht, intimidatie en uitsluiting, ruzie, roddelen en pesten. Potentiële positieve leiders krijgen geen voet meer aan de grond. Buitenbeentjes krijgen het zwaar. De leerkracht doet verwoede pogingen de veiligheid voor iedereen te waarborgen.

Vanuit de gedachte dat mensen sociale wezens zijn, met het verlangen bij een groep te horen, ontwikkelde Barry Redeker De Ringaanpak: een groepsdynamische benadering voor een veilige klas, opgebouwd uit 8 concrete stappen. De Ringaanpak gaat uit van een systemisch geheel. Wie neemt welke plek in ten opzichte van de onveiligheid? Welk gedrag zien we? Wat zijn valkuilen bij deze positie? Wat zijn kwaliteiten? Waar kun je positief mee aan de slag gaan?

Er wordt een sterk beroep gedaan op groepsverantwoordelijkheid, zelfsturing en het aanspreken op elkaars gedrag en individuele leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren zelf de regie te nemen. De Ringaanpak heeft direct effect voor de groep en de leerkracht!

https://youtu.be/BWplsUDkc40

 

De Ringaanpak

 

Mindset

Kinderen zitten soms erg vast in vaste denkpatronen: Ik kan het toch niet. Het gaat toch nooit lukken. Met deze kinderen kan ik aan de slag met mindset met het Werkboek Mindset. Het werkboek bestaat uit 7 lessen van circa 45 minuten en is geschikt voor basisschoolkinderen vanaf ongeveer 7 tot 12 jaar.
Stap voor stap maakt het kind kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert hij wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema's aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen, de Leerkuil en meer.
Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij kan leren denken zoals Growie en hoe hij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen met als doel om weer positief en met een open mindset verder te kunnen.

De bronafbeelding bekijken

 

Jeugd Breincoach

De Jeugd Breincoaching is gericht op jongeren (8–18 jaar) die moeilijkheden ondervinden bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, waardoor problemen ontstaan bij het leren en/of naar school gaan. De processen, die hieraan ten grondslag liggen noem je de Executieve Functies. Deze hebben betrekking tot planning en organisatie, werkgeheugen en concentratie, emotieregulatie en impulsbeheersing, motivatie en doorzetten, naar jezelf kunnen kijken (metacognitie) en zelfbeeld, gedragsverandering en flexibiliteit.    
 
Problemen die deze jongeren onder andere tegen kunnen komen, zijn:
*  Chaos in het denken en het doen, problemen met het verwerken van indrukken of de lesstof, moeite met veranderingen
*  Impulsief reageren, moeite met focussen en concentratie
*  Leerproblemen ten gevolge van AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid
*  Onvoldoende aansluiting vinden bij klasgenoten
*  Motivatieproblemen en/of verminderd zelfvertrouwen.
 
Het belangrijkste doel van de Jeugd Breincoaching is om samen met het kind te ontdekken wat hij nodig heeft om zijn leerproces te verbeteren en makkelijker om te gaan met situaties thuis en op school (b.v. plannen schoolwerk, focus op het juiste moment, omgaan met veranderingen, wijze van reageren). Dat heeft bovendien een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen en motivatie.
 
Na aanmelding krijgen ouders een vragenlijst toegestuurd. Vervolgens vindt een intakegesprek met de ouder en het kind plaats, waardoor ik inzicht krijg in de hulpvraag, zijn belemmerende factoren, maar vooral ook in zijn mogelijkheden. Daarna wordt het begeleidingsplan opgesteld. Elk coachingstraject wordt op maat vorm gegeven en omvat vier tot acht (individuele) sessies van 45 minuten. Ondersteuning en stimulans vanuit de ouders is hierin heel belangrijk.