Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Basisonderwijs

Soms gaat het op school wat moeilijker, verliest het kind het zelfvertrouwen of de motivatie. Bij sommige kinderen is een klein zetje voldoende, andere kinderen hebben meer begeleiding nodig om plezier in leren te houden of terug te krijgen. Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, bied ik hulp op maat. Uiteraard kan uw kind ook hulp krijgen bij andere vakken. Tijdens de bijles wordt onder andere gekeken naar taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan individueel plaatsvinden of in een groepje. Ik kan zelf groepjes vormen, maar uw kind kan zich ook samen met een klasgenoot of vriendje opgeven. De sterke kanten van uw kind worden benadrukt. Wat gaat er wél goed? Van daaruit leert uw kind nieuwe vaardigheden. Deze sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind en op de methodes van de school. Door deze positieve benadering zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien. Hij/zij zal steeds vaker denken: "Zie je wel, ik kan het wel!". 

 

Voortgezet onderwijs

Heeft uw kind moeite om het huiswerk goed te plannen? Heeft uw kind bijles nodig voor een bepaald vak? Bent u voor uw kind op zoek naar een rustige werkplek zonder afleiding van een telefoon of (spel)computer?

Huiswerkbegeleiding is dan de ideale ondersteuning! Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt uw kind geholpen met plannen, kan uw kind vragen stellen over de leerstof en controleer ik of uw kind het leerwerk goed beheerst.

Door te benadrukken wat de sterke punten zijn en aan de eventuele verbeterpunten te werken, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Dit heeft een betere prestatie tot gevolg. Daarnaast hoeft er thuis minder tijd besteed te worden aan het huiswerk, omdat het grotendeels al is gemaakt. Tijden kunnen in overleg worden ingedeeld.