Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Intake

We beginnen altijd met een intake waarin we kennis maken met elkaar en de hulpvraag en verwachtingen bespreken en stellen een plan van aanpak op. Het intakegesprek duurt ongeveer 30 minuten. Het is handig als u de toetsgegevens vanuit school vast meeneemt.

Daarna wordt er in overleg een didactisch onderzoek gedaan op het vakgebied of gebieden die van belang zijn. Dit wordt gedaan met o.a. bestaande toetsen en diagnostische gesprekken. Daarna wordt er een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan komt te staan hoever uw kind in de leerstof is. Waar uw kind moeite mee heeft. Wat de doelen zijn en welke materialen er worden gebruikt.
 
De lessen
 
De remedial teaching en huiswerkbegeleiding worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden. De begeleiding duurt 45 minuten per keer.
 
Evaluatie
 
Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie een evaluatie in. Tijdens deze evaluatie bespreken we de resultaten en het welbevinden van uw kind en ronden we de lessenserie af. Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken. Hopelijk vervolgt uw kind vol zelfvertrouwen zijn/haar verdere schoolloopbaan!