Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Remedial teaching

Inhoudelijke hulp voor elk vak in een fijne, positieve leeromgeving. Intensief oefenen met de lesstof. 

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bied ik hulp op maat. Ook voor andere vakken kan hulp geboden worden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje. Op school of bij mij op locatie.

 

Huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk is er huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan uw kind hoe hij huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Ook begeleid ik in het ‘leren leren’ en de overgang van basisschool naar VO. Naast deze studievaardigheden kan ik ook hulp bieden bij het voorbereiden van de CITO toetsen. 

 

Jeugd Breincoach

De Jeugd Breincoaching is gericht op jongeren (8–18 jaar) die moeilijkheden ondervinden bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, waardoor problemen ontstaan bij het leren en/of naar school gaan. De processen, die hieraan ten grondslag liggen noem je de Executieve Functies. Deze hebben betrekking tot planning en organisatie, werkgeheugen en concentratie, emotieregulatie en impulsbeheersing, motivatie en doorzetten, naar jezelf kunnen kijken (metacognitie) en zelfbeeld, gedragsverandering en flexibiliteit.    

 

Problemen die deze jongeren onder andere tegen kunnen komen, zijn:

*  Chaos in het denken en het doen, problemen met het verwerken van indrukken of de lesstof, moeite met veranderingen

*  Impulsief reageren, moeite met focussen en concentratie

*  Leerproblemen ten gevolge van AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid

*  Onvoldoende aansluiting vinden bij klasgenoten

*  Motivatieproblemen en/of verminderd zelfvertrouwen.

 

Het belangrijkste doel van de Jeugd Breincoaching is om samen met uw kind te ontdekken wat hij nodig heeft om zijn leerproces te verbeteren en makkelijker om te gaan met situaties thuis en op school (b.v. plannen schoolwerk, focus op het juiste moment, omgaan met veranderingen, wijze van reageren). Dat heeft bovendien een positieve invloed op zijn zelfvertrouwen en motivatie.

Na aanmelding krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Vervolgens vindt een intakegesprek met u en uw kind plaats, waardoor ik inzicht krijg in de hulpvraag, zijn belemmerende factoren, maar vooral ook in zijn mogelijkheden. Daarna wordt het begeleidingsplan opgesteld. Elk coachingstraject wordt op maat vorm gegeven en omvat vier tot acht (individuele) sessies van 45 minuten. Ondersteuning en stimulans vanuit de ouders is hierin heel belangrijk.

 

Mindset

Kinderen zitten soms erg vast in vaste denkpatronen: Ik kan het toch niet.De bronafbeelding bekijkenDe bronafbeelding bekijkenHet gaat toch nooit lukken. Met deze kinderen ga ik aan de slag met mindset met het Werkboek Mindset. Het werkboek bestaat uit 7 lessen van circa 45 minuten en is geschikt voor basisschoolkinderen vanaf ongeveer 7 tot 12 jaar.

Stap voor stap maakt uw kind kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert hij/zij wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema's aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen, de Leerkuil en meer.

Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert uw kind hoe hij/zij kan leren denken zoals Growie en hoe hij/zij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen met als doel om weer positief en met een open mindset en meer ontspannen verder te kunnen.